Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre;

Bugün Sayın Atilla Türker tarafından "duyum aldım" biçiminde kamuoyuna aktarılan, geçmiş dönemde açılan davaların geri çekileceği iddiası, asılsız ve hayatın doğal akışına aykırıdır.

Bugüne dek mahkemeye sunulmuş her dosya, Beşiktaş JK Denetleme Kurulu tarafından tespit edilmiş veya bundan sonra tespit edilecek her unsur, Genel Kurulumuzun iradesi ve tüzüğümüzün emirleri çerçevesinde ele alınarak, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin huzurunda sonuçlanacaktır.

Yönetim Kurulumuz, tüzüğümüzün Beşiktaş JK kurullarına verdiği yetkilerin en iyi şekilde kullanılması için destek olacaktır.

Ortaya konulan duyumun deneyimli gazeteci Sayın Atilla Türker tarafından düzeltileceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK