Süper Lig'in 24. hafta maçına Fenerbahçe, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesi ile sarı-lacivertli seyircilerin deplasman tribününe girmesine yasak getirmişti.

Fenerbahçe, alınan bu karara itirazta bulundu ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme, karşılaşmanın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önüne alarak, sarı lacivertli seyircilerin deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme bu ara kararında, Fenerbahçe'nin dava dilekçesindeki iddiaların yanıtlanması, kararda ifade edilen güvenlik gerekçesinin sebiebinin, sözü geçen güvenlik sorununa dair somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini talep etti. Bugün Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nu dinleyen mahkeme, yürütmenin durdurulması talebinin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verdi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu savunması şu şekilde: 

 "Dava konusu il spor güvenlik kurulu kararının güvenlik gerekçesi ile 6222 sayılı Kanuna uygun olarak alındığı, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır"

Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nce alınan nihai kararı şu ifadelerle belrtildi:

"2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Danıştay veya idarî mahkemeler, idarî işlemin uygulanması hâlinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler...' hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden; olayda, yukarıda anılan Kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 03/03/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."