Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridli;

"TFF Tahkim Kurulu 19 Mart 2020 günlü (19) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Atalay Babacan ile ilgili AFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/1387 K.2019-2020/1765 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Atalay Babacan'ın hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının; 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.''

Kaynak: İnternet Spor