TFF Tahkim Kurulu Galatasarayı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın transferi ile ilgili son dakika açıklaması yayınladı.

TFF Tahkim Kurulu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"TFF Tahkim Kurulu 08 Şubat 2021 günlü (14) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2021/30

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen E.2020/274) - K.2020/394 sayılı kararına itirazları incelendi.

- Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen 2020/274) - K.2020/394 sayılı kararına karşı 14.01.2021 tarihinde Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuşlardır. Bu başvuruyu takiben Kurulumuz'a yapılan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu dosyalarına ilişkin diğer başvurular ile birlikte söz konusu dosya da Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan talep edilmiştir. Dosya Kurulumuz'a gönderildikten sonra aynı tarihte UÇK kararlarına karşı yapılan itiraz başvurularıyla sıraya alınarak 2021/30 sayısı ile Tahkim Kurulu esas defterine kaydedilmiştir. Esas kaydı yapılan dosyada Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8. maddesi düzenlemesi uyarınca süre, harç, vd. unsurlar yönünden ilk inceleme tamamlanmıştır. İlk incelemesi tamamlanan dosyada; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 9. maddesi gereğince davalı kulüp ve futbolcunun başvuru dilekçeleri davacı Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye tebliğ edilerek cevap dilekçesini sunmak üzere 7 günlük süre verilmiştir. Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic.A.Ş. 25.01.2021 tarihinde cevap dilekçesini sunmuştur. Taraf teşkili sağlanan dosyada; davalıların duruşma talepleri Tahkim Kurulu Talimatı'nın 11. maddesi kapsamında değerlendirilerek dosyanın –yine esas sırası nazara alınarak- 04.02.2021 tarihinde yapılacak toplantıda görüşülmek üzere gündeme alınmasına ve incelemenin aynı gün saat 15:30'da duruşmalı olarak icra edilmesine karar verilmiştir. 01.02.2021 tarihinde taraflara tebliğ edilen duruşma davetiyesine 02.02.2021 tarihinde davalılar Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan vekilleri mazeret dilekçesi sunmuştur. Davalıların talepleri, savunma hakkının tam olarak kullanılması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6.maddesi ve T.C. Anayasası 36. maddesi gereğince 02.02.2021 tarihinde oluşturulan ara karar ile kabul edilerek duruşma davacı Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye de tebliğ edilmek suretiyle 08.02.2021 günü saat 15:30'a ertelenmiştir.

- Duruşma için tayin edilen 08.02.2021 Pazartesi günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin vekilleri Av. Dr. Sıddıka Petek Akyüz Arslan, Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Selçuk Uysal, Av. Özgün Barış Erbay, futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri Av. Nihat Güman, Av. Jale Demir ve Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. vekili Av. Anıl Gürsoy Artan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılarak; davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir."

.